Administration

Cliff Nielsen varetager størstedelen af den daglige administration. Derforuden foretager Cliff også diverse kvalitetskontroller hos kunderne, vikarierer selv for medarbejderne og tager sig ikke mindst af den essentielle kommunikation med kunden. Det er vigtig for Cliff at både kunder og medarbejdere konstant er i fokus hvad angår trivsel, kvalitet og samarbejde.

Ved at lade diverse administrative opgaver blive løst in house skabes grundlaget for konkurrencedygtige tilbud og ikke mindst et kvalitetsmæssigt slutprodukt hos kunden.
Du er altid velkommen til at kontakte Cliff Nielsen her.